Goed leven met autisme

Voel jij je anders dan anderen?

Heb je moeite met plotselinge veranderingen?

Vind je het lastig om dingen te plannen?

Raak je snel het overzicht kwijt?

Veroorzaken drukte en lawaai te veel prikkels?

Maak je moeilijk contact met andere mensen?

Voel je je vaak onbegrepen of oneerlijk behandeld?

Dan zal de termautisme je niet onbekend voorkomen. Met autisme word je geboren. Mensen met autisme verwerken informatie in hun hersenen op een andere manier. Dit blijft je hele leven een rol spelen.

Maar met autisme kun je een prima leven leiden, waarbij je zelfstandig woont en met werk dat past bij jouw eigenschappen en talenten. Sommigen hebben daar begeleiding bij nodig. Die begeleiding geeft Auticoach Tiro. Cliënten van Auticoach Tiro ervaren meer rust en duidelijkheid, en gaan meer ontspannen door het leven.

Wil je weten wat Auticoach Tiro voor jou kan betekenen?

Voor Wie?

Auticoach Tiro coacht volwassenen (18+) met autisme en is gespecialiseerd in het coachen van ouderen met autisme.

Met een positieve, praktische instelling en een goed luisterend oor levert Auticoach Tiro maatwerk. Tijdens het intakegesprek bekijken we of ik de meest geschikte coach voor jou ben. Daarbij sta jij als mens centraal en gaat het om jouw hulpvraag. Wat heb jij nodig, hoe kunnen we dat realiseren en welke rol speelt jouw autisme daarin? Tijdens het coachingtraject krijg je inzicht in wat autisme met jou doet en hoe je daarmee kunt leren omgaan.

Als uit het intakegesprek een traject voortkomt, breng ik dit gesprek niet in rekening. Vergoeding van de begeleiding kan in Twente via Zorg in Natura (ZIN), in samenwerking met Tuoro of buiten Twente via pgb. Dit is per persoon verschillend, vraag daarom naar de mogelijkheden.

Ook ouders, partners, gezinsleden, zorgverleners, mensen uit het onderwijs of anderen die in hun directe omgeving te maken hebben met iemand met autisme, kunnen bij Auticoach Tiro terecht.

Het geven van lezingen over autisme, om een grotere groep mensen van kennis te voorzien, behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Neem contact op voor meer informatie.

Wegens persoonlijke omstandigheden kan Auticoach Tiro tijdelijk geen nieuwe klanten aannemen.

Over Auticoach Tiro

Auticoach Tiro is een initiatief van Janita Beldman. Zij coacht mensen met autisme van 18 jaar en ouder. Janita werkt samen met Tuoro in Enschede.

Uit eigen ervaring, als ouder van een kind met autisme, herkent zij de onmacht die mensen met autisme, hun ouders en andere direct betrokkenen kunnen voelen.

Janita: “Ik heb zelf mogen ervaren dat met de juiste positieve hulp er meer rust komt, zowel in het leven van de persoon met autisme als voor de ouders. Deze kennis wil ik doorgeven aan anderen die tegen vergelijkbare problemen aanlopen als gevolg van autisme.”

Voor Janita was deze ervaring de aanleiding weer te gaan studeren. Ze volgde de post-hbo-opleiding Autismecoach bij Hogeschool Windesheim in 2018 en deed een aanvullende opleiding bij de Autisme Academie Auticomm en bij de Delfos Academy. Met deze opgedane kennis kan zij verschillende vormen van autisme onderscheiden en zo, aan de hand van gesprekken met haar klanten, het beste vervolgtraject bepalen. Janita maakt hierbij onder andere gebruik van Autisme op je bord, Brain Blocks, Plan B, mindfulness en signaleringsplannen. Ze heeft zich daarnaast verdiept in de Matrix-methode, die zij met veel plezier toepast. Vanaf begin 2023 is zij lid van het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO).
Naast het coachen/begeleiden van mensen met autisme heeft Janita ervaring met mensen met een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), dementie, GGZ-problematiek en in de verslavingszorg en ouderenzorg.

Auticoach Tiro biedt maatwerk Auticoach Tiro is gespecialiseerd in het coachen van ouderen met autisme.

Ouderen en autisme

Ouderen met autisme hebben zich hun hele leven al anders gevoeld. Vaak hebben zij zich aangepast aan de wereld om zich heen. Bij het ouder worden gaat dit echter steeds moeilijker. Vooral als de structuur rondom hem of haar wegvalt of verandert. Bijvoorbeeld na pensionering of door het verlies van een partner. Maar ook een nieuwe manier van werken of een verhuizing zijn vaak extra moeilijk. Hierdoor kunnen klachten of problemen sterk toenemen. Denk aan extreme vermoeidheid of depressie.

De ervaring leert dat ouderen open staan voor behandelmogelijkheden, zodra ze zich erkend en gehoord voelen. Auticoach Tiro is gespecialiseerd in het coachen van ouderen met autisme en kan hen op verschillende manieren begeleiden:

  • als coach
  • als autisme-tolk, door uitleg te geven over autisme aan familie, verplegend personeel of andere betrokkenen
  • door mee te denken in praktische oplossingen

Met kleine aanpassingen, maar vooral ook door kennisoverdracht en daardoor meer begrip van zijn of haar omgeving, kunnen we het leven van een oudere met autisme verbeteren.

Weten hoe? Lees de ervaringen van anderen.

Autisme Op Je Bord Coach

Zoals je bij ‘Over Auticoach Tiro’ kunt lezen, zet Janita (onder andere) ‘Autisme Op Je Bord’ in bij de begeleiding van cliënten en hun omgeving. Deze werkvorm geeft Janita de tool in handen dat in te zetten wat nodig is, vanuit de visie dat onder elk gedrag een oorzaak ligt (methodisch denken en werken). Het coachen van mensen met autisme en hun directe omgeving is specialistenwerk. Je kunt het vergelijken met een ambacht; iets dat vaak specifieke vaardigheden vereist. Om dat ‘ambacht’ goed te kunnen (blijven) uitvoeren, is het noodzakelijk dat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op jouw vakgebied.

De opleiding ‘Autisme Op Je Bord Coach’ kan je daarbij helpen. Deze interactieve werkvorm stelt jou in staat jouw kennis van autisme verder te ontplooien. ‘Autisme Op Je Bord’ nodigt je uit interactief met jouw cliënt in gesprek te komen over de manier waarop het autisme zich bij hem of haar manifesteert en wat hieraan ten grondslag ligt. Dit gebeurt zoveel mogelijk vanuit de neutraliteit, waarbij jouw cliënt de regie heeft, met als doel kwalitatief beschrijvend te onderzoeken en ontdekken.

De tweedaagse opleiding ‘Autisme Op Je Bord Coach’ geeft jou als coach de juiste handvatten om met jezelf en anderen in gesprek te gaan over wat de diepdoordringendheid van het autisme precies inhoudt. Je leert, vanuit kijken naar gedrag, te ontdekken welke oorzaken aan datzelfde gedrag ten grondslag liggen.

Voor iedereen die te maken heeft met mensen met autisme en die wil nagaan of er verbeteringen mogelijk zijn in de huidige situatie is deze opleiding zinvol. ‘Autisme Op Je Bord’ is in te zetten bij kinderen vanaf ongeveer 8 jaar.

De opleiding ‘Autisme Op Je Bord Coach’
– helpt ontdekken;
– is doelgericht;
– maakt nieuwsgierig;
– biedt structuur;
– geeft duidelijkheid;
– stimuleert op gebieden waar dat zinvol is.

Is jouw organisatie toe aan een interactieve werkvorm of wil je jouw eigen vaardigheden en middelen verrijken? Volg dan de tweedaagse opleiding ‘Autisme Op Je Bord Coach’.
Samen met Diane Verhoef van Familiehuis Twente (beide opgeleid tot trainer van ‘Autisme Op Je Bord’) bied ik deze opleiding aan in Nijverdal (de opleiding ‘incompany’ aanbieden behoort tot de mogelijkheden).

Op de officiële site van Extrass opleidingen, zie je welke data in Nijverdal beschikbaar zijn en kun je je inschrijven. Deze training is geaccrediteerd met 10 punten door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Kijk voor andere accreditaties op de site van Extrass.

Naast de opleiding ‘Autisme Op Je Bord’-coach, verzorgt Auticoach Tiro workshops autisme. Tijdens deze workshops vergaar je kennis over autisme in al zijn verschijningsvormen. Interessant voor mensen die in hun omgeving met autisme te maken hebben, maar zeker ook voor mensen die zelf autisme hebben. Als leidraad gebruikt Janita hierbij ook ‘Autisme Op Je Bord’.

Heb je vragen? Mail me, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.

Ervaringen met Auticoach Tiro

Je geeft zo duidelijk aan hoe ik het beste mijn leven kan inrichten. Heel praktisch. Met zoveel kennis van autisme, nu snap ik het eindelijk. Cliënt 64 jaar

Wat heb ik veel geleerd van je hoe jij praktisch en helder vertelt wat autisme is en specifiek werkt bij de cliënt.  Ik wist al veel van autisme. Nu heb ik de praktische handvaten en snap ik waarom dit zo belangrijk is. Ik zie de cliënt groeien in haar welzijn.

Linda Nijhuis

Teamleider, SOWECO NV

Door de wekelijkse coaching kan ik mijn gedachten ordenen, ik kan relativeren. Dat geeft zo veel rust dat ik meer energie heb voor andere belangrijke zaken in mijn leven. Cliënt 32 jaar

Na jaren van therapie bij een ggz instelling heb ik niet gekregen wat ik nodig had. Na 3 kwart jaar begeleiding bij Auticoach Tiro heb ik meer gekregen dan verwacht. Ik ben uit de slangenkuil waar ik zo lang in zat. Het voelt ontspannen. Ook heb ik nu een daginvulling die passend is, ik kan eindelijk mijn hobby weer uitvoeren. Ik vind het fijn om mijn verhalen te vertellen die in mijn hoofd zitten. Er wordt geluisterd. Ik krijg tips om zo goed mogelijk met mijn moeilijkheden om te gaan. Dat geeft rust. Cliënt 49 jaar

Ik ben bij Janita terecht gekomen om handvaten te krijgen hoe ik met mijn dochter moest omgaan die pas zelfstandig is gaan wonen. Ook haar partner heeft ASS. Ik had in haar jonge jeugdjaren veel geleerd, maar nu ze een andere levensfase is ingegaan, liep ik tegen heel andere problematiek aan. Ik raakte daardoor zelf de weg kwijt. Janita heeft me goed gecoacht en veel geleerd over autisme in deze levensfase. Hierdoor heb ik zelf mijn rust weer terug gevonden en kan ik beter met hulpvragen van haar en haar partner omgaan. een moeder

Contact

Auticoach Tiro:

Janita Beldman
06 41787478

info@auticoachtiro.nl

Wegens persoonlijke omstandigheden kan Auticoach Tiro tijdelijk geen nieuwe klanten aannemen.

Bezoekadres

Auticoach Tiro:

Telgen 13
7641 HC Wierden

Privacyverklaring

BTW nummer:
NL001661354B49

Bankrekening:
NL64RABO 0312 9984 06

Kvk: 66956013